Steam 1410296.0

Steam 1410296.0

Valve Corporation – 1,5MB – Freeware
ra khỏi 252 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Hơi nước là một nền tảng phân phối nội dung phát triển bởi Valve Corporation. Công cụ được sử dụng cho distribututing một loạt các trò chơi và phương tiện truyền thông hoàn toàn qua internet.
Người dùng có thể hưởng lợi từ hàng loạt trò chơi, mods và các bản demo và video của trò chơi sắp tới.

Tổng quan

Steam là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Valve Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 30.034 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Steam là 1410296.0, phát hành vào ngày 21/06/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 0.2.149, được sử dụng bởi 99 % trong tất cả các cài đặt.

Steam đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,5MB.

Người sử dụng của Steam đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Steam!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 30.034 UpdateStar có Steam cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại